Trạm trộn bê tông nhẹ Đà Nẵng DCLC được sản xuất theo công nghệ của Mỹ (Aerix Industries), với nhiều quá trình cải tiến, nâng cấp kỹ thuật với hệ thống điều khiển tự động hiện đại, nguyên liệu được cung cấp liên tục cho sản phẩm chất lượng cao, ổn định.

Hình ảnh tổng quát trạm trộn

 

Sản phấm được sản xuất bằng công nghệ hiện đại với nguồn nguyên liệu sạch bao gồm xi măng, cát, nước và một số phụ gia hóa… thân thiện với môi trường.

Công nghệ sản xuất gạch blốc bê tông khí là công nghệ đã được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới. Sản phẩm là gạch blốc bê tông có tính năng nhẹ, cách âm và cách nhiệt tốt, thuận lợi sử dụng trong công trình xây dựng. Đặc trưng của công nghệ này là sản xuất không nung, không phát thải khí CO2 góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Mặt khác, nguyên liệu cho sản xuất sử dụng phế thải công nghiệp, không sử dụng nguyên liệu đất sét góp phần bảo vệ tài nguyên và môi trường.