THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công Ty Cổ Phần Bê Tông Nhẹ Đà Nẵng

    Địa chỉ: 207 Nguyễn Tất Thành, Q. Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
    Điện thoại : (+84) 0236 222 9752 / (+84) 0236 3741 991
    Fax: (+84) 0236 365 6691 / (+84) 0236 374 1874
    Email: dalco.cons@gmail.com - Website: www.dalco.com.vn

Quý Khách hàng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ trên hoặc có thể liên lạc với chúng tôi bằng cách điền đầy đủ thông tin liên hệ địa chỉ, số điện thoại, fax và e-mail vào mẫu sau: