Thư viện tài liệu
Tiêu chuẩn cơ sở gạch bê tông tự chèn E-BRICK   Tải về
Quy trinh su dung dat gia co bang CKD vo co trong XD duong -22TCN 81-84   Tải về
Quy trinh thi cong va nghiem thu cat gia co xi mang - 22TCN246-98   Tải về
Quy trình hướng dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu móng đất bazan GCXM kết hợp phụ gia DZ33 làm đường GTNT   Tải về
Tiêu chuẩn cơ sở ECC: Mặt đường lát gạch bê tông tự chèn tính năng cao-Yêu cầu thi công và nghiệm thu   Tải về
Máy sản xuất gạch Block - ECO MASTER 2000 TURBO   --> Mở tài liệu tại đây
Máy sản xuất gạch Block - ECO PREMIUM   --> Mở tài liệu tại đây
Máy sản xuất gạch Block - ECO BRAVA   --> Mở tài liệu tại đây
Phương pháp sản xuất gạch bê tông bọt   --> Mở tài liệu tại đây
Bê tông xốp   --> Mở tài liệu tại đây
Sử dụng bê tông nhẹ trong xây dựng nhà ở   Tải về
Cellular Concrete   --> Mở tài liệu tại đây