Bó vỉa chống trượt là một sản phẩm mới do Công ty Dalco nghiên cứu và sản xuất với mục đích nâng cao an toàn cho người tham gia giao thông. Hi vọng sản phẩm sẽ được thị trường đón nhận và được ứng dụng rộng rãi.

Để tìm hiểu thêm thông tin về các sản phẩm của chúng tôi, xin liên hệ Hotline: 0906 234 611

Facebook: https://www.facebook.com/GachBeTongDaNang/